Margit Zoltán
2018.04.01.I. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust 

"... Mikor Pilátus eltörte a pálcát,Mi tartottuk a mosakodó tálcát,Hogy mossa kezét meggyalázott székén:Mi ordítottuk rekedtre a gégénk:Feszítsd meg őt! ...Emberek vagyunk; bűnösök vagyunk ...Te, ki az ítélőn ítélkezel,De bűne bánójával könnyezel,Halld elfutó szavam:Csak egyedül ne, csak a BárányNyomán indulhassak oda,Hol elejétől fogva vár rámKeresztemmel a Golgota!

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet 

Megroncsolt testtel, homloka tövisben,Indul az útnak az elítélt Isten,Vállán a kereszttel.... én kezdettől rámszabott keresztem!Elfogadom Uram, de hogy szeressem?... Uram Jézus, Te adj erőt,Vagy elbukom az első durva szónál.De hiszen minden stációnálTe jársz, Uram, szolgád előtt!

III. állomás: Jézus először esik el 

Terhe alatt a szörnyű fának,Terhe alatt a tenger bűnnek, ...Terhe alatt a világ elejétőlVilág végeztéig minden rossznak:Az Úr leroskad. ...Vérünk és húsunk, emberfia, testvér!Verejtékünk hordod és vérhullásunk:Az én bűneim ülnek a kereszten:Esnek kell Uram, mivel én elestem. ...Akard, hogy úgy akarjam,És megöleljem én is a zuhanó keresztetMondván: Míg meg nem áldasz, nem eresztelek!

IV. állomás: Jézus édesanyjával találkozik 

Megy a Jézus a Kálváriára,Fejében a töviskoronája.Véres rózsák verték ki a testét,Megy a Jézus, viszi a keresztjét.Most először roskadt el alatta,Vad pribékek keze fölrángatta.Szeges szíjak a húsába tépnek,Borzalommal kísérik a népek.Szeges szíjak csontig elevenbe.Jön az úton Szűzmária szembe.A szeméből mennyek mosolyognak,De szívében hét tőre pokolnak.Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,Krisztus Anyja, légy a mi Anyánk is!

V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak 

Cirenéből jött, messze földről, ...Éppen hogy elfogyott a munka kezéről....És most megragadják s borzadó vállára,Melyen még az egész nap terhe ott reszket,Rárakják a térdet csuklató keresztet. ...Miféle menet ez? ...Ki ez a férfiú? Simon odafordul.Épen most rángatják újra fel a porból.Feláll, - egy pillanat, csak egy, a szemébe,Jézus Simonéba, Simon az övébe:Veti neki vállát máris a nagy fának,Megyen a Jézussal, föl a Golgotának.

VI. állomás: Veronika kendőt nyújt 

Ó Istenarc, kegyetlenKínzástól éktelen!Ó Irgalom, egyetlen!Ó Jóság, végtelen!Méltó ki lenne Hozzád?Egy gyenge nő: Letörli véres orcádA keszkenő. ...Ó lelkem, durva kendő,Mocsoktól keserű:Nézd, mennyi vár esendőArc, amit letörülj: ...Vert arcok, s valamennyi A Krisztusé.

VII. állomás: Jézus másodszor esik el

Imhol másodszor roskadsz el alatta. ...Ó, Uram, én éppen csak abban az egyben hasonlítok Hozzád:Hogy el tudok esni, hogy újra csak el tudok esni, ...... Másodszor elesett Krisztus, Akit ostorral ráncigál talpra a gyűlölet ökle, könyörgök HozzádÁllíts föl engem! Másodszor is Állíts föl engem!

VIII. állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal

Jeruzsálem leányai,Mind, ti keserves Máriák,Ne sirassátok az Ember Fit:Timagatokon sírjatok,S fiaitokat sirassátok el, ...A boldogtalan bűnösökre öntsétekKönnyeitek árját, rájuk ontsátok könnyelÖlelkező szánalmatok,Akik nem tudják, hogy mit cselekszenek.

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el

Félig halálra váltan, már-már a Golgotán, ...Harmadszor is leroskad a Keresztviselő.Mi elesett apák, megesett fiai,Honnan vegyünk erőt,Hogy szólítani merjük a Keresztviselőt?Nézz rám és nyújtsd kezed,Hogy el ne bukjam énLegalább ott, a végső, halálos Hegy tövén!"

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

Letépték anyja-szőtt mezét.Leszaggatták varratlan köntösét,S most itt áll, ország és világ előtt,A zokogók és röhögők előtt,Az Ember Fia, meztelen. ...Hát én Uram? Mi lesz velem,Ha eljön egyszer ama nap,Mikor lábunkhoz omlanakAz emberszőtte fátyolok, ...S úgy csupaszon bámul reámAz emberiség ...S meglátják, hogy ki vagyok!Ki is vagyok, én Istenem?"Vetkezd le éned, s megtudod!Ó meztelen Krisztus a hegytetőn,Légy irgalmas vetkeztetőm!"

XI. állomás: Jézust a keresztre szegezik

Áll a kereszt az ég alatt, a föld felett.Tajtékot ver lába körül a gyűlölet. ... Ember Fia, egyedül vagy a puszta végtelenben!Egyedül lenni: emberek között,Egyedül lenni: az Isten előtt ...Egyedül lenni, önmagamnak is csak undora, Hát ezt is megtapasztalod,Ember Fia!Akkor tudod meg, hogy mi a kereszt és ki az Úr, a nagy Kereszten, ha mellette függsz áldozatul.Az áldozatban ott megoldatik minden titok:Ott, akkor Isten, a nagy Hallgató,Felelni fog.Ott akkor: "Istenem, én Istenem!" kiálthatom.

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten

Felkiáltottál: Beteljesedett. És lehajtottad fejedet.Igen, Uram, közel a nap,Talán az óra, tán a pillanat,Amikor félrebillen a fejem,Amikor én is beteljesedem.És elkezdődik egy új csepp öröklét?Bűn és erény, igazság, tévedés, ...Kell valamennyi és minden kevés,Csak a minden, a beteljesedés.Lehajtott fejű Krisztus a kereszten: ...Csak Tebenned a beteljesedés!

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

Drágalátos szent testétA keresztről levették.Szegény Jézus megpihenSzűz Mária öliben.Szűz Mária siratja:... most itt vagy az ölemben,Meggyalázva, összetörten. Már el nem vesz tőlem senki. Hát így kellett ennek lenni? ...Legyen, amint meg van írva:Elengedlek már a sírba. ...Veled voltam a kereszten,Hulló véreddel véreztem.Végig, mindig veled voltam,Veled vagyok most is, holtan. ...Harmad hajnal mikor éled, Én is veled visszatérek.Mert örömben, fájdalombanNem élek én csak fiamban,Nincsen, ami elszakasszon:Én vagyok a Boldogasszony.

XIV. állomás: Jézus testét sírba helyezik 

Állok a legutolsó stációnál,Várom a beteljesedést.És szembejön a Gyászmenet,A Krisztus-temetés. ...Mintha fölkelne az emberiség,Temetni a Krisztust.Ott van a menetben mind, aki él,Jók és gonoszak, hitetlenek, hívők.Mind ott vagyunk, ...S mindenfelől,Ömlik az emberiség: temetni a Krisztust.És minden nyelven a megváltott... emberiségnek, egy láthatatlan pálca üzeméreZuhog az egyetemes ének:"Temessük el, temessük el!?"Valahol A kristálytenger fölött, A Szék előttFeszült inakkal áll az Angyal.Áll, vár és alig-alig győzi kivárniA Harmadnap hajnallatát, ...És lendül a szárny,És lebben a kő,És elhangzik a mindenségben: "Békesség nektek, én vagyok!"
Sík Sándor


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=KDlCFqy7KG4]
Margit Zoltán
2018.03.31.


2Kor. 5,14
Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; [Róm 14,7-9; Gal 2,20]
2Kor. 5,15
és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.


[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=k8xLmpnquOk&w=320&h=266]

Margit Zoltán
2018.03.31.


2Kor. 5,14
Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; [Róm 14,7-9; Gal 2,20]
2Kor. 5,15
és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.


[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=k8xLmpnquOk&w=320&h=266]

Margit Zoltán
2018.02.24.


Sötét csillag alatt születtem
Nem vártak haza engemet
Nem ítélkeztem, de megítéltettek
Kezem a csillagos ég felé emelem

Ne akarj megtörni, hisz már régen megtörtem

Ha nem szól délben harang a toronyban
A szívem sem dobban
Oda temessetek
Ahol születtem

Hont a nagyvilágban nem leltemDe akárhol jártamMindig hazahúzott a szívemTiszta udvar, rendes ház, A falon marad a feszület, amíg engem látsz
Hol hit, ott szeretetHol szeretet, ott békeHol béke, ott áldásHol áldás, ott Isten

Ha nem szól délben harang a toronyban
A szívem sem dobban
Oda temessetek
Ahol születtem

Hol hit, ott szeretetHol szeretet, ott békeHol béke, ott áldásHol áldás, ott Isten

Szombaton 2018.02.24.-én, 20.30-tól "A Dal" döntő a Duna TV-n! 
Köszönjük az eddigi támogatást - ha a zsűri beválaszt minket az első négybe, akkor újra szükségünk lesz a szavazatokra, a 04-es kóddal :)
Leander Kills
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=fZEqxKnGwQg&w=320&h=266]

Margit Zoltán
2018.02.24.


Sötét csillag alatt születtem
Nem vártak haza engemet
Nem ítélkeztem, de megítéltettek
Kezem a csillagos ég felé emelem

Ne akarj megtörni, hisz már régen megtörtem

Ha nem szól délben harang a toronyban
A szívem sem dobban
Oda temessetek
Ahol születtem

Hont a nagyvilágban nem leltemDe akárhol jártamMindig hazahúzott a szívemTiszta udvar, rendes ház, A falon marad a feszület, amíg engem látsz
Hol hit, ott szeretetHol szeretet, ott békeHol béke, ott áldásHol áldás, ott Isten

Ha nem szól délben harang a toronyban
A szívem sem dobban
Oda temessetek
Ahol születtem

Hol hit, ott szeretetHol szeretet, ott békeHol béke, ott áldásHol áldás, ott Isten

Szombaton 2018.02.24.-én, 20.30-tól "A Dal" döntő a Duna TV-n! 
Köszönjük az eddigi támogatást - ha a zsűri beválaszt minket az első négybe, akkor újra szükségünk lesz a szavazatokra, a 04-es kóddal :)
Leander Kills
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=fZEqxKnGwQg&w=320&h=266]

Margit Zoltán
2018.02.22.Nem volt és nincs annak múltja
ki a népét kiárulja,
s fájdalmas lesz életútja
ha idegenek rongybábúja.
Éles látását veszíti
ha lelki szükségét úgy érzi,
hogy cinkosait úgy keresi,
ha nemzetét elemészti.
Koncért s dicsőségért adja,
ha népét lencséért kínálja,
mikor mások átkát hallja,
s bántását szó nélkül hagyja.
Gyökér nélküli a gyökér
s nemzetének semmit nem ér,
mert lelki cafat az olyan erény
ki nem érez a testvéréért.
Ármánykodó gyávasága
ki lakáj-uszályokba állva
saját népét legyalázza,
de igazság lesz a halála!
Rendnek követe a béke,
hisz ez a nemzet menedéke!
Az önző gyűlölet sem győzne,
ha összhangban nem törne féke.
Árulásra nincs bocsánat!
S latrok szavára nem járhat
a világ agyának forgása,
mert ez lesz a Föld pusztulása.

(GundyS)

Dr. Gundy Sarolta

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=lbfkJcxnOhM&w=320&h=266]


Margit Zoltán
2018.02.22.Nem volt és nincs annak múltja
ki a népét kiárulja,
s fájdalmas lesz életútja
ha idegenek rongybábúja.
Éles látását veszíti
ha lelki szükségét úgy érzi,
hogy cinkosait úgy keresi,
ha nemzetét elemészti.
Koncért s dicsőségért adja,
ha népét lencséért kínálja,
mikor mások átkát hallja,
s bántását szó nélkül hagyja.
Gyökér nélküli a gyökér
s nemzetének semmit nem ér,
mert lelki cafat az olyan erény
ki nem érez a testvéréért.
Ármánykodó gyávasága
ki lakáj-uszályokba állva
saját népét legyalázza,
de igazság lesz a halála!
Rendnek követe a béke,
hisz ez a nemzet menedéke!
Az önző gyűlölet sem győzne,
ha összhangban nem törne féke.
Árulásra nincs bocsánat!
S latrok szavára nem járhat
a világ agyának forgása,
mert ez lesz a Föld pusztulása.

(GundyS)

Dr. Gundy Sarolta

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=lbfkJcxnOhM&w=320&h=266]


Margit Zoltán
2018.01.21.Templomi csöndben,
Éjjeli ködben
Aszkéta-ágat zörrent a szél,
Valahol messze,
Csillag szemekre
Szürke ködfátylat borít a Tél.

Túl a tetőkön,
Dárdás fenyőkön:
Zöld diadémon, pára lebeg,
Sűrű vadonban
Halkan, titokban,
Fenyő-óriások könnye pereg...

Néma a szikla,
Kristály patakja,
Jeges páncélban tompán zubog,
Mogorva ormon
Nincs rhododendron,
Csak sötét árnyak: Tantalusok.

Mélyen a völgyben,
Fűzfa berekben,
Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban
Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a Tél. 
Wass Albert

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=-wsc4qLxTtA&w=320&h=266]
Margit Zoltán
2018.01.21.Templomi csöndben,
Éjjeli ködben
Aszkéta-ágat zörrent a szél,
Valahol messze,
Csillag szemekre
Szürke ködfátylat borít a Tél.

Túl a tetőkön,
Dárdás fenyőkön:
Zöld diadémon, pára lebeg,
Sűrű vadonban
Halkan, titokban,
Fenyő-óriások könnye pereg...

Néma a szikla,
Kristály patakja,
Jeges páncélban tompán zubog,
Mogorva ormon
Nincs rhododendron,
Csak sötét árnyak: Tantalusok.

Mélyen a völgyben,
Fűzfa berekben,
Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban
Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a Tél. 
Wass Albert

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=-wsc4qLxTtA&w=320&h=266]
Menekülnek az érdekvédő magyarok a süllyedő hajóról. Idestova nem is olyan régen az ittmaradás, megmaradás, szülőföldön boldogulás mellett volt zajos a csókai határ. A móka meg az egymás kiszorítása, ellehetlenítése körül zajlott a szolgalelkűség bizonyítása céljául, de elfogyott az újévi patron. Szűk lesz az esztendő, nagyon szűk, főként, hogy prosperáló délvidéki magyar vállalkozók alól huzzák ki a haladó szerbiai repűlő szönyeget, olyan önkéntes alapon! Az írás arról szól, hogy minden mag meg lesz őrölve, ki előbb, ki útóbb, de meg lesz! Itt nem fog már szárba szökkenni a bánáti búza!

A szolgalelkűség a nemzet elsorvadásához vezetett a déli végeken, mert mindennek ára van, így a mindenkori hatalomhoz simulásnak is!

A hatalmaskadó kapzsiéknak értelemszerűen egyértelműen, jól ment a szekér,igen! Az ő érdekeik egy fényévnyi távolságra vannak az egyszerű délvidéki magyar emberétől. Az öreg Istenen kívűl már más nem áll mellettünk, talán azért is tartanak tőlünk, mert Isten mellettünk, akkor ki ellenünk?


A nagy, hangzatos, ambiciózus, új pártemberek közül a MOK* igazgatója elsőnek távozott, elillant, mint a kámfor a vörös fehérkeresztes világba. Oda lett így a csókai feminizmus is.Helyette ideiglenesen a vörös-sarlós-kalapácsos régi motoros próbálta meg a kultúrális nemzetmentést, de a motor már nem birta a testvériség egység üzemanyagát újratölteni, mert az idő nagy úr és az szépen elfogy a rezsdás motor meg nem ketyeg csak a kéz remeg, az igénye meg az "álnacionalistáknak" az egekig szőkött! Így, ő is a ködbe burkolózott, mert ugyebár zongorázni a hűvösben nem egy Szent Iván éjji álom még Csókán sem. A lista nem véges Csóka alpolgármestere is lelépett, sokat gondolkodtam, hogy mit csinált az elmúlt 13 évben, mint szakpolitikus, semmit nem tudok mellé tenni, még arra sem telett, hogy az évekkel ezelőtt kidőlt terjáni kereszt ** helyére egy újat állíttasson, pedig de ígérte! Ő volt a jó, mert politikai stabilitást hozott, amivel a magyarság érdekei útolsó rendűek lettek, szerették őt a demokratikusan többségben haladók, el sem akarták ereszteni, pedig az igaz kapítány útolsónak lép le a sűllyedő hajóról, nem pedig az első tisztekkel elsőként! Van, ilyen, mire észbe kap a díszes társaság már a lábának nyoma a zentai révész lapátjával ütlegelhető, no de a révész ismeri a bánáti vírtust, így a lapát a helyén fog maradni...

Lesz-e új kereszt Terjánon?

Mi lesz a pálinkát kostóló civilekkel, asztalon táncoló elhagyott matrónákkal, maligán miniszterrel, vezeték szerelőkkel, áramelfojattatásra szakosodókkal? Több évtizede nagyot mondókkal? Egyedül maradnak, mint Móra Kisforró Zsuzsannája, akit a csókai plébános sem értett, mígnem Móra Ferenc el nem magyarázta néki...

Mindenszentekkor a csókai temetőben is kidőlt a kereszt, rossz ómen? Ígéretek vannak, hogy "ízé, meg ecet", helyre lesz állítva és helyébe új lesz állítatva! Jézus szájába is ecetes vízet csöpögtettek a rómaiak, a mi szánkba is keserű ecetet fröccsentek, a szülőföld elhagyásának keserű ecetét, de fontos a politikai stabilitás leple alatt zajló magyartalanítás. Megette a fene, ha a választott pásztora is elhagyja a nyáját! Írnák itt egy cifrát is, de a kivitelezők magyarok (bár a parancs máshonnan jő)! Nesze neked jószomszédi viszony, amikor a tanyát már kettős kerítéssel védelmezi a gazda! Veszett a fejsze, no de a nyelét még el lehet adni, harminc ezüst az ára!

Megveszed?
Kereszt lesz az égen, ott igen, addig Csókán kidölnek a félhold sejtelmes éjszakában...

Margit Zoltán


*Művelődési Oktatási Központ
**Hova tűnt a napsugaras szilfakereszt?
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=A2TcOu1-SgQ&w=320&h=266]

Ezeket a cikkeket olvastad már?